แบ่งขายที่ดิน คืออะไร ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

คนทีมีที่ดินแต่ไม่อยากขายไปทั้งหมด อยากจะตัดขายเฉพาะบางส่วน สามารถทำได้ด้วยการ แบ่งขายที่ดิน ในเฉพาะส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพราะการทิ้งที่ดินเอาไว้เปล่าๆก็ต้องมีการจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและหากไม่ได้มีแผนที่จะนำที่ดินไปใช้ประโยชน์อะไรอีกแล้ว การตัดแบ่งขายเพื่อเอาเงินมาใช้ประโยชน์อย่างจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ซึ่งการแบ่งขายดังกล่าวมีรายละเอียดอย่างไร มีสิ่งสำคัญอะไรที่ต้องรู้บ้าง สามารถเข้ามาดูได้ในบทความนี้ อยาก แบ่งขายที่ดิน ต้องทำอย่างไร หากมีที่ดินอยู่ในความครอบครองเป็นจำนวนมาก และอยากขายเพียงบางส่วนไม่อยากขายที่ดินทั้งหมด สามารถทำการ แบ่งขายที่ดิน ได้ โดยก่อนที่จะทำการแบ่งขายจะต้องมีการวางแผนก่อนว่าจะแบ่งอย่างไรและต้องมีการดำเนินการอย่างไรบ้าง โดยการแบ่งที่ดินเพื่อขายจะต้องมีการพิจารณาในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้ ก่อนอื่นต้องทำการพิจารณาว่าจะแบ่งพื้นที่ดินอย่างไร เพื่อขายและแบ่งเอาไว้เพื่อใช้พัฒนาต่อหรือเอาไว้ใช้ประโยชน์เอง โดยจะต้องพิจารณาสิ่งแวดล้อมและปัจจัยประกอบต่างๆอย่างเช่น ที่ดินส่วนไหนที่ติดถนนหรือมีทำเลที่ดี  ติดแม่น้ำ ติดภูเขา หรือมีวิวทิวทัศน์ดี รวมถึงทิศทางลมและแสงแดด เพราะผู้ซื้ออาจจะซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้านหรือสร้างอาคาร ดังนั้นทำเลและสิ่งแวดล้อมรวมถึงปัจจัยดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงมีความสำคัญที่จะใช้เป็นหลักในการ แบ่งขายที่ดิน เพื่อให้ขายออกได้ง่าย เตรียมเอกสารเพื่อไปยื่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการยื่นเรื่องขอแบ่งที่ดินเพื่อขาย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสำนักงานที่ดิน ที่จะมีการส่งต่อให้หน่วยงานรังวัดที่ดินเข้ามาดำเนินการต่อไป เตรียมค่ะรรมเนียมที่จะต้องจ่ายในกรณีที่มีการดำเนินการแบ่งที่ดิน โดยจะมีค่ะรรมเนียมหลายส่วนทั้งค่ารังวัดที่ดิน,ค่าดำเนินการเอกสาร,ค่ะรรมเนียมการออกโฉนด และค่าธรรมเนียมเบ้ดเตล็ดตามขั้นตอนการดำเนินการ การรังวัดที่ดินในการ แบ่งขายที่ดิน…

Read More