แบ่งขายที่ดิน คืออะไร ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

คนทีมีที่ดินแต่ไม่อยากขายไปทั้งหมด อยากจะตัดขายเฉพาะบางส่วน สามารถทำได้ด้วยการ แบ่งขายที่ดิน ในเฉพาะส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพราะการทิ้งที่ดินเอาไว้เปล่าๆก็ต้องมีการจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและหากไม่ได้มีแผนที่จะนำที่ดินไปใช้ประโยชน์อะไรอีกแล้ว การตัดแบ่งขายเพื่อเอาเงินมาใช้ประโยชน์อย่างจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ซึ่งการแบ่งขายดังกล่าวมีรายละเอียดอย่างไร มีสิ่งสำคัญอะไรที่ต้องรู้บ้าง สามารถเข้ามาดูได้ในบทความนี้

อยาก แบ่งขายที่ดิน ต้องทำอย่างไร

หากมีที่ดินอยู่ในความครอบครองเป็นจำนวนมาก และอยากขายเพียงบางส่วนไม่อยากขายที่ดินทั้งหมด สามารถทำการ แบ่งขายที่ดิน ได้ โดยก่อนที่จะทำการแบ่งขายจะต้องมีการวางแผนก่อนว่าจะแบ่งอย่างไรและต้องมีการดำเนินการอย่างไรบ้าง โดยการแบ่งที่ดินเพื่อขายจะต้องมีการพิจารณาในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้

ก่อนอื่นต้องทำการพิจารณาว่าจะแบ่งพื้นที่ดินอย่างไร เพื่อขายและแบ่งเอาไว้เพื่อใช้พัฒนาต่อหรือเอาไว้ใช้ประโยชน์เอง โดยจะต้องพิจารณาสิ่งแวดล้อมและปัจจัยประกอบต่างๆอย่างเช่น ที่ดินส่วนไหนที่ติดถนนหรือมีทำเลที่ดี  ติดแม่น้ำ ติดภูเขา หรือมีวิวทิวทัศน์ดี รวมถึงทิศทางลมและแสงแดด เพราะผู้ซื้ออาจจะซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้านหรือสร้างอาคาร ดังนั้นทำเลและสิ่งแวดล้อมรวมถึงปัจจัยดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงมีความสำคัญที่จะใช้เป็นหลักในการ แบ่งขายที่ดิน เพื่อให้ขายออกได้ง่าย

  1. เตรียมเอกสารเพื่อไปยื่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการยื่นเรื่องขอแบ่งที่ดินเพื่อขาย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสำนักงานที่ดิน ที่จะมีการส่งต่อให้หน่วยงานรังวัดที่ดินเข้ามาดำเนินการต่อไป
  2. เตรียมค่ะรรมเนียมที่จะต้องจ่ายในกรณีที่มีการดำเนินการแบ่งที่ดิน โดยจะมีค่ะรรมเนียมหลายส่วนทั้งค่ารังวัดที่ดิน,ค่าดำเนินการเอกสาร,ค่ะรรมเนียมการออกโฉนด และค่าธรรมเนียมเบ้ดเตล็ดตามขั้นตอนการดำเนินการ

การรังวัดที่ดินในการ แบ่งขายที่ดิน มีความสำคัญอย่างไร

เมื่อจะแบ่งที่ดินขายก็จะต้องมีการทำรังวัดที่ดินเพื่อเป็นการตรวจสอบขนาดของที่ดินว่าเป็นไปตามที่ระบุอยู่ในโฉนดที่ดินหรือไม่ เพราะหลายครั้งที่เจ้าของที่ดินมีการระบุขนาดที่ดินไม่ตรงกับความจริงเนื่องจากไม่ได้ทำการรังวัดที่ดินมาเป็นเวลานาน ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใดๆเกิดตามมา ก็ต้องทำการรังวัดที่ดินเสียก่อนเมื่อคิดจะ แบ่งขายที่ดิน

โดยทั่วไปแล้วการรังวัดที่ดินจะทำทุก 10 ปีเพื่อเป็นการป้องกันการครอบครองปรปักษ์ แต่หากจะมีการแบ่งที่ขายก็อาจจะต้องมีการรังวัดที่ดินเพื่อตรวจสอบพื้นที่ให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาหลังการขายที่ดิน โดยค่าใช้จ่ายในการทำรังวัดนั้นเจ้าของที่ดินจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

ขั้นตอนการขอรังวัดที่ดินเพื่อทำการ แบ่งขายที่ดิน จะต้องทำการยื่นขอคำร้องการรังวัดแบ่งแยกกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเพื่อที่จะได้มีการออกโฉนดที่ดินที่มีการแบ่งแยกใหม่ให้แก่เจ้าของที่ดินเดิมเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย โดยก่อนที่จะยื่นคำร้องนั้นเจ้าของที่ดินจะต้องทำการตรวจสอบก่อนว่าโฉนดที่ดินถูกต้องครบถ้วน โดยตัวโฉนดจะต้องเป็นรูปแบบของ เอกสารสิทธิที่ดิน สปก.,นส.3,นส.3 ก. และโฉนด นส.4  พร้อมกันนี้ก็ต้องตรวจสอบที่ดินโดยรอบว่ามีใครเป็นเจ้าของบ้างเพื่อที่จะได้ดำเนินการติดต่อเมื่อต้องมีการชี้รับรองเขตเพิ่มเติม

บทความใกล้เคียง

หลังจากตรวจสอบเอกสารที่ดินว่าถูกต้องแล้ว ก็เตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอคำร้องรังวัดที่ดินที่ประกอบไปด้วยโฉนดที่ดินดังกล่าวมาแล้ว,บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของที่ดินและทะเบียนบ้าน จากนั้นก็นำไปยื่นที่สำนักงานที่ดิน โดยเจ้าหน้าที่จะทำการประเมินค่าใช้จ่ายต่างๆในการรังวัดที่ดินจากนั้นก็จะมีการนัดหมายวันและเวลาที่จะเข้าไปดำเนินการ ซึ่งหากขั้นตอนการรังวัดที่ดินไม่มีปัญหาใดๆทางเจ้าหน้าที่ก็จะออกโฉนดฉบับใหม่ออกมาให้แก่เจ้าของที่ดินที่จะต้องทำการชำระค่ะรรมเนียมต่างๆในการดำเนินการให้เรียบร้อย เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนรังวัดเพื่อการ แบ่งขายที่ดิน

การ แบ่งขายที่ดิน นั้นถือเป็นการทำประโยชน์จากที่ดินที่คุ้มค่าอีกวิธีหนึ่ง โดยที่ไม่ต้องขายที่ดินทั้งหมดแต่สามารถขายออกไปเป็นบางส่วนได้ โดยการแบ่งที่ดินนั้นจะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายโดยจะต้องมีการรังวัดที่ดินที่จะต้องมีการยื่นเอกสารและจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆในการดำเนินการที่เจ้าของที่ดินจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อที่ว่าเมื่อถึงเวลาจะสามารถดำเนินการแบ่งที่ดินเพื่อขายได้อย่างราบรื่น ไม่มีปัญหาใดๆ

Blogs
What's New Trending

Related Blogs

Sign up for newsletter

Get latest news and update

Newsletter BG