ให้เช่าสวนพร้อมบ้าน

หาที่ ให้เช่าสวนพร้อมบ้าน หาอย่างไรให้ถูกใจ

คนที่มีความสนใจในการทำเกษตร เพาะปลูกต้นไม้ ย่อมจะมองหาที่ดินที่สามารถทำการเกษตรได้แต่บางครั้งที่ดินที่ดีๆก็มีราคาแพง หากจะซื้อที่ดินที่มีราคาถูกมากๆก็อยู่ไกล เดินทางไม่สะดวก สาธารณูปโภคไม่พร้อมดังนั้นทางเลือกที่น่าสนใจอีกทางหนึ่งก็คือการหาที่ ให้เช่าสวนพร้อมบ้าน ที่จะทำให้ได้ที่ดินทำการเกษตรพร้อมบ้านที่อยู่อาศัยที่ครบจบในที่เดียว ไม่ต้องตระเวนหาที่ดินในที่ไกลๆ หาที่ที่เจ้าของปล่อยเช่าที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบจะดีกว่า

หาที่ ให้เช่าสวนพร้อมบ้าน มีข้อดีอย่างไร

คนที่หาพื้นที่ในการทำเกษตร มักจะมีปัญหาในเรื่องของการหาที่ดินที่เหมาะสมในการทำเกษตร เพราะหลายพื้นที่ที่มีราคาไม่แพง และมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมก็อยู่ห่างไกลเกินไปและสาธารณูปโภคอาจเข้าไม่ถึง ครั้นจะลงทุนซื้อที่ดินและเริ่มต้นก่อสร้างโรงเรือนและบ้านที่อยู่อาศัยเองก็เป็นการลงทุนที่ค่นข้างสูง อีกทั้งยังต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างอยู่มากพอสมควร ดังนั้นการหาผู้ที่ ให้เช่าสวนพร้อมบ้าน จะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความสะดวกอย่างมาก ลดขั้นตอนและต้นทุนต่างๆดังที่กล่าวไปข้างต้น หรือถ้าจะให้สรุปว่าการหาสวนให้เช่าพร้อมบ้านพักในตัวนั้นมีข้อดีอย่างไร สามารถบอกได้หลายประการดังต่อไปนี้

  1. ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะเป็นพื้นที่สวนที่มาพร้อมกับบ้านที่อยู่อาศัย และหลายแห่งก็ยังมีโกดังและบ้านพักคนงานให้อีกด้วยทำให้ไม่ต้องเสียเงินปลูกสร้างเอง ต่างจากการซื้อที่ดินเปล่าที่ต้องมาสร้างบ้านและโรงเรือนต่างๆเองทั้งหมด
  2. มีสาธารณูปโภคครบครัน อย่างเช่น ไฟฟ้า,น้ำประปา และอื่นๆ ทำให้ไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาในการขอและติดตั้ง พร้อมเข้าอยู่และเริ่มทำงานเกษตรตามที่ต้องการได้เลย
  3. สามารถเลือกพื้นที่ได้ อย่างที่กล่าวมาข้างต้นว่าพื้นที่ดินดีๆที่อยู่ไม่ไกล มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบอาจจะมีราคาสูง ส่วนที่ดินที่ถูกลงมาก็อยู่ค่อนข้างห่างไกล ในขณะที่การหาที่ ให้เช่าสวนพร้อมบ้าน นั้นผู้เช่าสามารถเลือกทำเลที่ต้องการได้

หาที่ ให้เช่าสวนพร้อมบ้าน อย่างไรให้ถูกใจ

  1. มองหาทำเลที่ต้องการก่อน ว่าต้องการพื้นที่ในโซนไหน เพื่อที่จะได้ตีวงให้แคบเข้ามาว่าจะต้องหาผู้ให้เช่าสวนในพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งกำหนดทำเลที่ต้องการใช้ชัดเจน เช่นอยู่ใกล้ตัวเมืองหรืออยู่นอกเมือง,ต้องการที่ติดถนนหรือไม่ เพื่อความสะดวกในการขนส่งผลิตภัณฑ์จากสวน เป็นต้น
  2. กำหนดความต้องการในพื้นที่ดิน ว่าต้องการเช่าพื้นที่ดินเพื่อทำกิจกรรมการเกษตรแบบใด เพื่อที่จะได้มองหาที่ ให้เช่าสวนพร้อมบ้าน ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันตามที่ต้องการ เช่น หากต้องการพื้นที่ที่เป็นโกดังเก็บผลิตภัณฑ์ ,ต้องการที่พักสำหรับคนงานด้วย ,หรือต้องการบ่อน้ำธรรมชาติเพื่อใช้ในกิจกรรมการเกษตร เป็นต้น
  3. งบประมาณที่มี พื้นที่ ให้เช่าสวนพร้อมบ้าน นั้นมีอยู่ด้วยกันอย่างหลากหลายรูปแบบทั้งทำเลและขนาดของพื้นที่ดิน ซึ่งแต่ละแบบนั้นก็จะมีราคาให้เช่าที่แตกต่างกันไปซึ่งผู้เช่าจะต้องคำนวณงบประมาณที่มีเพื่อที่จะได้หาทำเลที่ดินที่ตอบโจทย์ความต้องการได้มากที่สุดในงบประมาณที่มีอยู่
  4. ระบบสาธารณูปโภค ส่วนใหญ่แล้วพื้นที่สวนให้เช่าพร้อมบ้านมักจะเป็นพื้นที่ดินที่ได้รับการพัฒนามาบ้างแล้วบางส่วน มีสาธารณูปโภคครบครันทั้งไฟฟ้า,น้ำประปา,โทรศัพท์,อินเทอร์เน็ต ที่จะทำให้อยู่ได้อย่างสบายและเป็นประโยชน์ในการทำกิจกรรมการเกษตรด้วย
  5. สภาพแวดล้อม เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมหรือเป็นที่ดอนที่น้ำค่อนข้างแล้ง ต้องพึ่งพาระบบชลประทานหรือไม่ รวมถึงชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงว่าเป็นอย่างไร บริเวณใกล้เคียงเป็นพื้นที่ทำเกษตรเหมือนกันหรือเป็นย่านอุตสาหกรรมที่จะต้องพิจารณาให้ดีเพราะอาจส่งผลต่อผลิตผลทางการเกษตรที่คาดหวังรวมถึงต้นทุนในการทำเกษตรที่อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงหากรู้จักเลือกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
บทความใกล้เคียง

บทส่งท้าย

จะเห็นได้ว่าการ หาที่ ให้เช่าสวนพร้อมบ้าน นั้นจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดินและทำการบุกเบิกพร้อมกับสร้างบ้านและโรงเรือนต่างๆด้วยตนเองซึ่งจะเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูง และใช้เวลานานกว่าจะพร้อมเริ่มงานเกษตร ซึ่งการหาสวนให้เช่าพร้อมบ้านนั้นควรเลือกพื้นที่ที่สนใจและมีสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ที่ครบครันตามความต้องการ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาลงทุนสร้างเองในภายหลัง

Blogs
What's New Trending

Related Blogs

Sign up for newsletter

Get latest news and update

Newsletter BG